Business

Koronaviruset og boligmarkedet. Det vil bli flere brukte boliger enn nye for salg

Etterspørsel etter brukte boliger kan øke mot slutten av året. De investorene som har feilberegnet situasjonen eller havnet i gjeldsknipe, vil bli tvunget til å likvide sine eiendeler. Boligutviklere vil derimot oppgi nye prosjekter.

  • En del av eiendomsportaler har begynt å redusere priser på kostnaden av annonsen,

  • Tilbudet av boligutviklere vil enten forbli på det samme nivået eller bli redusert, mens følgende kvartaler vil gi økt tilbud av brukte boliger,

  • Ekspertenes uttalelser angående potensiell økning eller prisfall på boliger varierer, da det er vanskelig å forutse hvordan situasjonen blir i løpet av de neste månedene i boligmerkedet. De fleste er enig i det at boliger vil heller bli billigere.

I begynnelsen av april i år beregnet britiske medier at priser på eneboliger i Storbritannia skal bli redusert med 3% i år sammenlignet med 2019. Samtidig forutsier de at tilbud vil synke med 37%. – Italianere forutser at tilbud av boliger skal synke med 8-18% – hevder Marta Kosińska fra Szybko.pl. Hvilke scenarioer kan vi forvente i Polen? Ifølge Kosińska skal situasjonen for Polen bli mye annerledes enn den i Storbritannia. – I andrehåndsmarkedet skal vi nok oppleve redusert antall tilbud med 30%, da en del av boligeiere ikke kommer til å ha mulighet til å utsette salg til senere.

 

 

Boligutviklere skal derimot avstå fra nye investeringer til det tidspunktet når alle de boligene de har i besittelse nå er solgt. Som følge skal tilbud av nye boliger bli redusert, mens antall boliger for utleie skal øke. Dessuten vil det bli behov for å finne nye løsninger for boliger som inntil nå ble brukt til korttidsutleie. Tilbudet skal da også inkludere de leilighetene som tidligere var utleid av utledninger som har nå forlatt Polen – forteller Marta Kosińska.

Samtidig forutsier denne eksperten at vi kan forvente tosifret nedgang på boligpriser allerede i 2020. Etter hennes mening, selv om det ikke er noe tegn på et reelt bjørnemarked i form av nedgang i etterspørselen, finnes det allerede noen tegn på en krise. – Eiendomsmeglere har begynt å kutte noen av kostnader. Det første kuttet var annonseringsnettsider – det resulterte i nedgang av antall annonser på annonseringsnettsider, men det har ikke noe å gjøre med mangel på tilbud i boligmarkedet – understreker Marta Kosińska.

 

Nye leiligheter

Ifølge Tomasz Ślęzak, styremedlem i Archicom, bør vi helst se langsiktig på utvikling av boligmarkedet i Polen. Mangel på leiligheter forblir fortsatt på like høyt nivå og når til og med 2 milioner av eiendommer. Etterspørselen er oppfylt hovedsakelig av boligutviklingsselskap. – I 2019 var boligutviklere de største aktørene i leilighetsproduksjon i over 97% i alle områdene som omfatter leilighetmarkedet. Vi kan derfor forvente at etter at situasjonen roer seg vil etterspørselen forbli like høy.

I den nåværende situasjonen har boligutviklere også avstått fra kjøp av land som allerede har vært veldig avgrenset. En ytterligere utfordring er knapp tilgang til dyktige entreprenører til rimelig pris. Disse er utfordringene denne bransjen har stått foran for en stund nå og i et langsiktig perspektiv vil det påvirke situasjonen i boligmarkedet samt boligpriser – hevder representant for Archicom.

Boligutviklere har allerede begynt å tilby garasjer for lavere pris eller økonomisk støtte til flytting. – Selv om det ikke er noe panikk eller prisfall, har boligutviklere begynt å bli litt mindre tolerant. Dersom kjøperen av en eller annen grunn ikke kan tegne kjøpekontrakt umiddelbart, vil de ikke utsette datoen for kjøp til senere eller gi noe fradrag. I tillegg vil de heller ikke tilbakebetale innbetalt forskudd. For øyeblikket vil boligutviklere selge for enhver pris da de ikke vet hva morgendagen vil bringe. – forteller Andrzej Piórecki, president for det polske eiendomsforbundet (PFRN).

 

 

Tross alt er det ingen som har mørke visjoner om fullstendig kollaps. – De eiendommene boligutviklere tilbyr nå kan tyde på at boligprisene kan endre seg. Alt avhenger dog av hvordan situasjonen blir framover i arbeidsmarkedet samt lønninger og pris på byggematerialer. Vi kjenner dette mønsteret fra tidligere år – boligutviklere ville ikke redusere pris med en gang og ga noe ekstra slik som kjøkkeninnredning eller attraktive turer i stedet – forteller Adrzej Piórecki. Han understreker at de allerede påbegynte byggearbeidene fortsetter og derfor skal det ikke bli mindre nye boliger. Eventuell arbeidsstans kan derimot bli synlig i følgende år.

Ifølge Jerzy Sobański, visepresident for PFRN, de fleste av boligutviklere, tross alle de problemene de møter nå, vil komme seg ut av krise uansett. BA-bransjen stanset ikke slik som gjorde andre bransjer. Tilbud av nye boliger kan i tillegg bli enda større dersom boligutviklere ikke „gjemmer” noen av sine tilbud.

Noen av investeringer kan bli bremset, men det er heller et langsiktig perspektiv. Vi bør ikke glemme at de fleste av boligutviklere lever av salg og de kan dog ikke stanse det for lengre tid. Rådgiver i eiendomsmarkedet, Tomasz Błeszyński, forutsir at dersom boligutviklere får problemer med likviditet, vil de raskt legge boliger ut for salg.

Tomasz Ślęzak legger vekt på det at etterspørsel og tilbud av nye boliger og brukte boliger er nært knyttet til hverandre. – Vi observerer at etterspørselen etter brukte boliger har økt nå, spesielt når det gjelder store turistbyer. Boliger blir dessuten leid ut heller til langtids- enn korttidsleie da langtidsleie har blitt et fornuftigere alternativ.

 

 

Stanset salg av boliger

Foreløpig har antall tilbud av brukte leiligheter vært relativt stabilt, men noen av dem har blitt opphørt. – Selv om noen av annonseringsnettsider har allerede redusert priser på annonser, ble eiendomsmeglerfirmaer allikevel tvunget til å redusere kostnader ved å trekke mindre attraktive eiendommer fra markedet. Dette påvirket tilbud. – sier Jerzy Sobański.

Han tilføyer at det ikke er kun selgere som stanser salget, men også kjøpere som er usikker i den nåværende situasjonen. Det gjelder både nye og brukte eiendommer. Andrzej Piórecki deler samme oppfatning og påpeker at salg av brukte eiendommer ikke nødvendigvis blir stanset, men samtidig kommer det heller ikke bølge av nye tilbud. De fleste regner med at det snart blir slutt på denne nedgangstiden.

Boligutviklere har det litt enklere da deres leiligheter er tomme. Kunder kan komme på visning uten samvær med andre personer takket være elektroniske dørlåser. Koden til låsen blir tilsendt via melding – forteller Andrzej Piórecki – Det går litt dårligere med visning på brukte boliger som til vanlig er bebodd og det er få som vil risikere liv eller helse for å vise dem.

 

 

Penger i boligmarkedet

Følgende kvartaler vil medbringe økning i antall brukte boliger og samtidig vil antall nye boliger forbli det samme. Den økningen vil allikevel ikke komme umiddelbart. Det er mange i bransjen som sier at tilbud kommer til å være innskrenket. Tomasz Błeszyński påpeker at de eiendommene som er mest attraktive vil enten bli trukket fra markedet slik at de blir utsatt til „bedre tider”, eller i det motsatte – de vil bli solgt meget raskt.

Dersom denne stagnasjonen varer kun et kvartal til, vil boligmarkedet snart gjenopplive. Varer den lengre tid, forventer vi en resesjon – forutser Tomasz Błeszyński. Rådgiveren sier at optimistisk sett skulle deres kunder komme tilbake til dem i løpet av juni eller juli. – Det ligger mye penger i dette markedet og samtidig er det flere kjøpere som venter på et godt tilbud – understreker Błeszczyński.

En stor del av transaktsjonsmarkedet vil omfatte investeringsforhandlinger. – I de siste årene kjøpte investorene tusenvis av eiendommer som skulle brukes til korttids- og langtidsutleie med håp om veldig mye profitt. Nå vet vi at snart kan dette bli problematisk, så sannsynlighet for en bølge med nye tilbud er veldig høyt – hevder Jarosław Jędrzyński.

For øyeblikket forsøker potensielle selgere først og fremst vente til at denne vanskelige tiden er over. Ingen vil tape penger på de eiendommene som inntil nå har blitt stadig dyrere. Det økte tilbudet vil kunne komme etter at situasjonen roer seg.

 

 

Eiendomsmarkedet reagerer relativt sent mot sving og derfor endringer kan bli synlige ikke tidligere enn om et par måneder, avhengig av hvor lenge Korona-situasjonen vil vare – forklarer Andrzej Piórecki. I et kortsiktig perspektiv prisene på nye boliger bør holde seg stabilt. Det forventes større nedgang i transaksjonspris, men hovedsakelig i form av tilbud.
– Det som er enda mer interessant er prisutvikling på nye boliger etter at korona-trusselen er over. Nå til dags bør vi regne med det at situasjonen i forbindelse med markedsnært bygg og anlegg i Polen vil bli forverret på alle mulige måter. Det mest sannsynlige scenarioet er at markedet vil komme inni lengre nedgangstid og at pris på nye boliger vil bli redusert i tid – forutser Jarosław Jędrzyński.
Til tross for at det er vanskelig å forutse hvordan markedet kommer til å se ut i følgende kvartaler, forventer Tomasz Błeszyński ikke noen dramatiske nedganger eller økning i boligpris. – Etter korona-relaterte nedgangstiden vil det dukke opp mange attraktive eiendommer verdt å investere i. Eiendom er en bransje som tjener best på kriser – oppsummerer han.

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

Join Waitlist! We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.